महिला व बाल कल्याण विभाग योजना व कायदे

महिला व बाल कल्याण विभाग योजना व कायदे

महिला व बाल कल्याण विभाग योजना व कायदे

महिला व बालकांच्या सक्षमिकरणाकरीता केंद्रशासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यात सामान्यप्रशासन विभागाच्या दि. २४.६.१९९३ च्या निर्णयाने “ महिला व बाल कल्याण ” हा स्वतंत्र विभाग निर्माण करण्यात आला आहे.

मुख्य उद्दिष्टे

 • महिला व बालकांच्या सर्वांगिण विकासासाठी वैयक्तिक व सामुहिक लाभाच्या योजना तयार करुन त्यांचा विकास साधणे.
 • केंद्र शासनाच्या महिला व बाल विकास मंत्रालयाव्दारे निर्देशित केलेली एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (ICDS) राज्यात प्रभाविपणे राबविणे.
 • स्त्री-पुरुष समानता, स्त्री-भेदभाव नष्ट करणे, लिंग समभाव ही मुल्ये राज्यातील सर्व विभागांच्या नियोजनात योजनांमध्ये प्रतिबिंबीत होण्यासाठी जेंडर बजेटींगचा समावेश करणे.
 • शून्य ते ६ वयोगटातील मुलांचा पोषण व आरोग्य विषयक दर्जा सुधारणे.
 • मुलांच्या योग्य मानसिक, शारिरीक व सामाजिक विकासाचा पाया घालणे.
 • बाल मृत्युचे, बाल रोगांचे, कुपाषणाचे आणि मध्येच शाळा सोडण्याचे प्रमाणे कमी करणे.
 • बाल विकासास चालना मिळावी म्हणून विविध विभागामध्ये धोरण व अंमलबजावणी याबाबत परिणामकारक समन्वय साधणे.
 • योग्य अशा पोषण व आरोग्य शिक्षणाव्दारे बालकांचे सर्व सामान्य आरोग्य व त्यांच्या पोषण विषयी गरजांकडे लक्ष पुरविण्याविषयीची मातांची क्षमता वाढविणे.
 • गर्भवती स्त्रिया व स्तनदा माता यांना पुरक पोषण आहार, लसीकरण, आरोग्य तपासणी, संदर्भ सेवा, अनौपचारीक पूर्व शालेय शिक्षण आणि आरोग्य व सकस आहार याविषयी शिक्षण इ. विविध सेवा देणे.
 • केंद्र शासनाच्या एकात्मीक बाल विकास सेवा योजनेची(ICPS) प्रभाविपणे अंमलबजावणी करणे.

योजना/अभियान

 • डवाकरा योजना-१९८२
 • न्यू मॉडेल चर्खा योजना-१९८७
 • नोरडा प्रशिक्षण योजना-१९८९
 • महिला सामख्या योजना-१९९३
 • राष्ट्रीय महिला कोश योजना-१९९३
 • राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना-१९९४
 • इंदिरा महिला योजना-१९९५
 • ग्रामीण महिला विकास योजना-१९९६
 • राजराजेश्वरी विमा योजना-१९९७
 • आरोग्य सखी योजना-१९९७
 • बालसंगोपन योजना
 • मनोधेर्य योजना
 • निर्भया फंड
 • सुकन्या समृद्धी योजना
 • स्वयं सहायता गट (बचत गट)
 • राजीव गांधी किशोरी सबलीकरण योजना
 • जननी सुरक्षा अभियान/योजना
 • सर्व शिक्षा अभियान
 • मुलगी वाचवा मुलगी शिकवा (बेटी बचाव बेटी पढाव )
 • सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना
 • वैयक्तिक शौचालय अनुदान
 • महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना
 • राजमाता जिजाऊ आरोग्य अभियान
 • पंचायत महिला शक्ती अभियान
 • आंतरजातीय विवाह योजना

 

बाल विकास क्षेत्रात काम करणार्या विविध समित्या-रचना व कार्ये

 • राज्य सल्लागार मंडळ
 • जिल्हा सल्लागार मंडळ
 • बाल कल्याण संमिती
 • बाल न्याय मंडळ
 • महिला तक्रार निवारण समिती
 • महिला आयोग(राष्ट्रीय व महाराष्ट्र)

कायदे:

 • सतीबंदी कायदा-१८२९
 • विधवा पुनर्विवाह कायदा-१८५६
 • धर्मांतरीत व्यक्ती विवाह विच्छेद कायदा-१८५६
 • भारतीय घटस्फोट कायदा-१८६९
 • मानवी हक्क संरक्षण कायदा-१९९३
 • आनंदी विवाह कायदा-१९०९
 • मुस्लिम स्त्री घटस्फोट हक्क संरक्षण कायदा-१९८६
 • विशेष विवाह-१९५४
 • हिंदू दत्तक व निर्वाह कायदा-१९५६
 • विवाहित स्त्रियांचा संपत्तीचा कायदा-१९५९
 • अनैतिक देह व्यापार प्रतिबंधक कायदा-१९५६
 • वैद्यकीय गर्भपात कायदा-१९२९
 • हुंडाप्रतिबंधक कायदा-१९२९
 • बालविवाह निर्बंध कायदा-१९२९
 • कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा-२००५
 • महाराष्ट्र देवदासी प्रतिबंधक व निर्मूलन कायदा-२००५
 • मातृत्व लाभासंबंधीचा कायदा-१९६१
 • समान वेतन कायदा-१९७६
 • कुटुंब न्यायालय कायदा-१९८४
 • राष्ट्रीय महिला आयोग कायदा-१९९०
 • माहिती अधिकार कायदा-२००५
 • बालन्याय कायदा-२०००
 • भिक्षा प्रतिबंधक कायदा-१९५९
 • अनाथालय व धर्मादाय कायदा-1960
 • हिंदू विवाह कायदा-१९५५
 • प्रसूती सुधारणा कायदा-१९६१
 • वेश्या वृत्ती निवारण कायदा-१९८६
 • हुंडा निषेध कायदा -१९८६

भारतीय दंड संहिता कलम

 • कलम १२५
 • कलम २९२ ते २९४
 • कलम ३५४
 • कलम कलम ३७३ व ३७५

इतर मुद्दे

 • महाराष्ट्र राज्याचे महिला धोरण:- १९९४, २००१ आणि २०१४ उद्दिष्टे
 • महिला सक्षमीकरण
 • बालकहक्कांचा जाहीरनामा २० नोव्हेंबर १९५९
 • चाईल्ड लाईन १०८९
 • महिला आर्थिक विकास महामंडळ १९७५
 • महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग १९९३
 • राष्ट्रीय महिला आयोग

समस्या व उपाययोजना

 • महिला/बाल सुरक्षितता
 • महिला व बाल तस्करी
 • बालगुन्हेगारी
 • बालकामगार
 • कुमारी माता
 • लव्ह जिहाद
 • देहव्यापार
 • बलात्कार
 • दिव्यांग
 • वाढती व्यसनाधिनता(सोशल मिडीया व इतर व्यसने)
 • मंदिर प्रवेश