दिव्यांग व्यक्तींना पुनर्वसनासाठी वित्तीय सहाय्य योजना

सरकारी योजना

दिव्यांग व्यक्तींना पुनर्वसनासाठी वित्तीय सहाय्य सरकारी योजना

दिव्यांग व्यक्तींना पुनर्वसनासाठी वित्तीय सहाय्य हि सरकारी योजना व्यवसायिक प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या दिव्यांगांना त्यांचा स्वत: व्यवसाय सुरु करण्यासाठी दिव्यांग व्यक्तींना उद्योगांबाबत 1000 रुपये, साधन सामुग्रीच्या स्वरुपात आर्थिक मदत केली जाते.

योजनेच्या प्रमुख अटी :

  • विहीत नमुन्यात अर्ज सादर करावा.
  • लाभार्थी महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.
  • धंदयासाठी लागणाऱ्या साधनांची यादी व त्यांची अंदाजित किंमत लिहून अर्जासोबत जोडावी.
  • अर्जदाराचे अपंग किमान 40 टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक असावे.
  • सरकार मान्य संस्थेतून व्यवसाय शिक्षण उत्तीर्ण झालेला दाखला अर्जासोबत जोडावा.

आवश्यक कागदपत्रे :

  1. व्यवसाय शिक्षण उत्तीर्ण असलेले प्रमाणपत्र
  2. रहिवाशी दाखला
  3. दिव्यांगत्व असलेले प्रमाणपत्र
  4. धंदयासाठी लागणाऱ्या साधनांची यादी
  5. आधारकार्ड

लाभाचे स्वरूप असे :

अपंग व्यक्तींना उद्योगांबाबत 1000 रुपयांच्या साधन सामुग्री स्वरुपात आर्थिक मदत दिली जाते.

या ठिकाणी संपर्क साधावा : जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद सर्व व सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई शहर / उपनगर

हे सुद्धा वाचा – शिल्प कारागीर प्रशिक्षण योजना

 

ऑनलाइन पैसे कमविण्याचा मार्ग