व्हेंचर कॅपिटल सहाय्यता योजना

व्हेंचर कॅपिटल सहाय्यता योजना

व्हेंचर कॅपिटल सहाय्यता योजना | कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय

व्हेंचर कॅपिटल सहाय्यता योजना हे पात्र प्रकल्पांना त्यांच्या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या भांडवली तूटीची पूर्तता करण्यास मदत करण्याकरिता एसएफएसीद्वारे दिले जाणारे बिनव्याजी कर्जाचे अर्थसहाय्य आहे.

लाभ

 • आर्थिक सहभागाद्वारे कृषीव्यवसाय प्रकल्प सुरू करण्याकरिता गुंतवणुका करण्यासाठी कृषी उद्योजकांसाठी मदत
 • प्रकल्प विकास सुविधेद्वारे (पीडीएफ) बँकेत सादर करण्याच्या तपशीलवार प्रकल्प अहवालांच्या (डीपीआर) तयारीकरिता अर्थसाहाय्य दिले जाते.

पात्रता : कोण अर्ज करू शकतो

 • शेतकरी
 • कृषी निर्यात क्षेत्रांतील युनिट्स
 • उत्पादक गट
 • भागीदारी/मालकीच्या कंपन्या
 • स्व मदत गट
 • कंपनीज
 • कृषी उद्योजक
 • कृषी व्यवसाय प्रकल्प प्रस्थापित करण्यासाठी वैयक्तिक कृषी पदवीधर किंवा गटांमध्ये.

ॲप्लिकेशन प्रक्रिया

केवळ ऑनलाईन अर्ज करता येतो, ऑफलाईन अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत. तसेच, योजनेसाठी अर्ज करण्यापूर्वीची तपाससूची खाली दिली आहे.

 1. व्यवस्थापकीय संचालक, एसएफएसी, नवी दिल्ली यांना संबोधित करणारे, फर्म/कंपनीच्या मूळ लेटरहेडवरील प्रमोटरचे विनंती पत्र
 2. शिफारस करणार्‍या शाखेला संबोधित करणारे मंजुरी प्राधिकरणाचे मंजुरी पत्र
 3. मुदतीच्या कर्जाच्या मंजुरीच्या अटींसह मंजूर करणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या स्वाक्षरीची बँकेचे मंजूर मूल्यमापन / प्रक्रिया टिप
 4. मुदत कर्ज आणि रोख पत खात्याचे अद्ययावत विवरणपत्र (मंजूर झाल्यास)
 5. इक्विटी प्रमाणपत्र:
  1. अ) भागीदारी किंवा एकमेव मालकीची फर्म असल्यास, सी.ए. प्रमाणपत्र.
  2. ब)फॉर्म-2(पास-3), फॉर्म-5(श-7) आणि आरओसीसह, फॉर्म-23 ऐवजी दाखल केलेली इतर कागदपत्रे
 6. मान्यतेचे योग्य समर्थन असलेली शेतकर्‍यांची यादी / मागास दुवा
 7. यापूर्वी व्हीसीएचा लाभ घेतला नसल्याचे प्रमोटर्सचे प्रतिज्ञापत्र
 8. प्रोमोटरने घेतलेले तारणरहित कर्जे (जर असल्यास). सीएचे प्रमाणपत्र जोडावे
 9. बँकेच्या मागील तपासणी अहवालाची प्रत
 10. एसएफएसीच्या संमतीशिवाय प्राथमिक आणि दुय्यम तारण सुरक्षा सोडणार नसल्याचे बॅंकेचे पुष्टीकरण
 11. प्रकल्प खर्चात घेतलेल्या खेळत्या भांडवलावरील मार्जिनचे समर्थन

फॉर्मसह सादर केलेल्या संलग्नकांची यादी

 1. व्यवस्थापकीय संचालक, एसएफएसी, नवी दिल्ली यांना संबोधित करणारे, फर्म/कंपनीच्या मूळ लेटरहेडवरील प्रमोटरचे विनंती पत्र
 2. शिफारस करणार्‍या शाखेला संबोधित करणारे मंजुरी प्राधिकरणाचे मंजुरी पत्र
 3. मुदतीच्या कर्जाच्या मंजुरीच्या अटींसह मंजूर करणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या स्वाक्षरीची बँकेचे मंजूर मूल्यमापन / प्रक्रिया टिप
 4. मुदत कर्ज आणि रोख पत खात्याचे अद्ययावत विवरणपत्र (मंजूर झाल्यास)
 5. इक्विटी प्रमाणपत्र:
  1. अ) भागीदारी किंवा मालकी हक्क संस्था असल्यास सी.ए. प्रमाणपत्र. ब) फॉर्म- 2(पीएएस-3), फॉर्म-5(एसएच-7)आणि कंपनीच्या आरओसीकडे दाखल केलेल्या फॉर्म -23च्या ऐवजी इतर कागदपत्रे
 6. मान्यतेचे योग्य समर्थन असलेली शेतकर्‍यांची यादी / मागास दुवा
 7. यापूर्वी व्हीसीएचा लाभ घेतला नसल्याचे प्रमोटर्सचे प्रतिज्ञापत्र
 8. प्रोमोटरने घेतलेले तारणरहित कर्जे (जर असल्यास). सीएचे प्रमाणपत्र जोडावे
 9. बँकेच्या मागील तपासणी अहवालाची प्रत
 10. एसएफएसीच्या संमतीशिवाय प्राथमिक आणि दुय्यम तारण सुरक्षा सोडणार नसल्याचे बॅंकेचे पुष्टीकरण
 11. प्रकल्प खर्चात घेतलेल्या खेळत्या भांडवलावरील मार्जिनचे समर्थन

ऑनलाइन अर्ज करा – http://sfacindia.com/VCAapplicationform.aspx

ऑनलाइन पैसे कमविण्याचा मार्ग